.

   
  LORDS BİRLİĞİ
  ROMALILAR
 
 
 

 

RömerRoma imparatorluğu amatör oyuncular için iyi bir seçimdir.Yönetilmesi kolay olduğu için başlangıçta çok uygundur.Sosyal ve teknik açıdan çok gelişmiş oldukları için romalılar mimarlıkta uzmandır ve askerleri travianda elitdir.
Romalılar son derece dengelidir. Hücumda ve savunmada aynı derece güçlülerdir. Bu avantajlardan faydalanabilmek için uzun ve masraflı eğitim görmeleri gereklidir. Piyadesi efsanevi ve müthiştir, ama süvarilere karşı savunma güçleri diğer halklardan daha azdır.
Amatörler ve hangi halkı seçeceğini bilmeyen oyuncular için bu halk uygundur.

 
 
Özellikler
 • Aynı zamanda hammadde alanları ve köy yapıları kurulabilir
 • Surlar sayesinde yüksek savunma primi
 • Satıcılar 500er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 16 sektör)
 • Cok güçlü piyade, ortalam güçte süvari,
 • Geliştirme ve eğitimleri pahalı ve uzun süreli.

 

Lejyoner Lejyoner

 

 

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
40 35 50 120 100 180 40


 
Önkoşullar:
Kışla Seviye 1  
                                  
Lejyonerler roma imperatorluğunun basit ve evrensel kara birlikleridir. Cok yönlü eğitildikleri takdirde hem savunmada hem saldırıda oldukça başarılıdırlar.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 20 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:36:40

 

Pretoryan Pretoryan


 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 1, Zırh Dökümhanesi Seviye 1

Pretoryanlar roma senatosunu korumak için yetiştirilmiş özel birlikleridir. Çok uzun süreli ve ağır şartlarda savunma eğitimi aldıkları için savunmada çok başarılıdırlar.

Süvarilere karşı fazla etkileri yoktur.Bu alanda evrensel eğitilmiş lejyonerler çok daha üstündür.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 20 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:36:40

 

Emperyan Emperyan

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
70 40 25 150 160 210 80

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 5, Silah Dökümhanesi Seviye 1

İmperyanlar roma ordusunun asıl saldırı gücüdür. Saldırıda çok hızlı ve çok güçlüdürler, düşman savunma güçlerinin korkulu rüyasıdırlar ve düşman kuvvetlerine kısa süre içerisinde çok ağır darbe vururlar.

Hız: 7 Sektör/saat
Taşıma gücü: 50 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:40:00

 

Equites Legati Equites Legati

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
0 20 10 140 160 20 40

 
Önkoşullar:
Ahır Seviye 1, Akademi Seviye 5

Equites Legati romanın keşif askerleridir.Çok hızlıdırlar ve kurnaz halde düşmanların ordularını, hammaddelerini ve savunma durumunu gözetlerler.

Gözetlenen köyde gözetçi asker yoksa bu saldırı düşman tarafından fark edilmez.

Hız: 16 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 2
Eğitim süresi:  0:28:20

 

Equites Imperatoris Equites Imperatoris

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
120 65 50 550 440 320 100

 
Önkoşullar:
Ahır Seviye 5, Akademi Seviye 5

Bunlar romanın standart süvarileridir.Çok hızlı ve çevik değillerdir fakat çok etkili silah ve kaliteli zırhlara sahiptirler. Düşmanı hazırlıksız yakaladıkları takdirde korkunç darbe vururlar.Tabiiki bu süvarilerin ve atlarının ihtiyaçlarını karşılamanın oldukça pahalı olduğu gözardı edilmemelidir.

Hız: 14 Sektör/saat
Taşıma gücü: 100 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  0:55:00

 

Equites Caesaris Equites Caesaris

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
180 80 105 550 640 800 180

 
Önkoşullar:
Ahır Seviye 10, Akademi Seviye 5

Bunlar güçlü süvarilerdir.Kaliteli zırhları ve etkin silahları ile İmperatorislerden daha yavaş hareket ederler ve daha az hammadde taşıyabilirler.Bu süvarileri yetiştirmek çok pahalıdır ve uzun zaman alır.

Hız: 10 Sektör/saat
Taşıma gücü: 70 Hammadde
Bakım: supply 4
Eğitim süresi:  1:13:20

 

Koçbaşı Koçbaşı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
60 30 75 900 360 500 70

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1

Koçbaşı, piyadeler ve süvariler için güçlü bir destektir. Koçbaşının yardımıyla düşmanların çitleri ve surları yıkılabılır. Böylece askerler köylere saldırırken fazla zorluk çekmezler.

Koçbaşıyla daha etkin saldırmak için yanında koruyucu asker gönderilmelidir.

Hız: 4 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  1:16:40

 

Ateş Mancınığı Ateş Mancınığı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
75 60 10 950 1350 600 90

 
Önkoşullar:
Tamirhane Seviye 15, Akademi Seviye 10

Ateş mancınığı hammadde alanlarını ve binaları yıkmak için kullanılan uzun menzilli mükemmel bir silahtır. Kendilerini savunamayacakları için yanlarında koruma görevini yapacak askerler gönderilmelidir.

Askeri üssün derecesi arttıkça ve ateş mancınıklarının eğitim seviyesi artırıldıkça isabet hassasiyetleride artar. Askeri üssün seviyesi 10 ise düşman köydeki sığınak dışındaki bütün yapılara saldırılabilir.

Hız: 3 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 6
Eğitim süresi:  2:30:00

 

Senatör Senatör

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
50 40 30 30750 25200 45000 37500

 
Önkoşullar:
Askeri Üs Seviye 10, Akademi Seviye 20

Senatör, halk içinden seçilmiş bir liderdir. Iyi bir hatiptir ve insanları ikna etme kabiliyeti çok etkilidir. Düşman milletlerin halklarını yönetiminiz altında yaşamaya ikna eder.

Sık sık düşman köyünün surlarına gönderir ve konuşturursanız, o halkı ikna etmeniz kolaylaşır ve düşman köyünü yönetiminiz altına almanız mümkün olur.

Hız: 4 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 5
Eğitim süresi:  25:11:40

 

Göçmen Göçmen

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
0 80 80 5800 5300 7200 5500

 
Önkoşullar:
Saray Seviye 10 veya Köşk Seviye 10

Göçmenler cesur ve köy dışına çıkmaya cesaretli insanlardır. Uzun bir eğitimden sonra, sizin için köy dışına çıkarak bünyenize katabileceğiniz yeni köyler kurarlar.

Yolculuk ve yeni bir köyün finanse edilmesi çok zor olduğundan, üç göçmen birbirine kenetlenir. Bu arada her kaynaktan 750şer tane yanlarında götürürler.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 3000 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  7:28:20 

Romalılar


Maliyet ve Nitelikler
  Angriffswert Defense against infantry Defense against cavalry Odun Tuğla Demir Tahıl Besleme Hız
Lejyoner   40   35 50 120 100 180 40 1 6
Pretoriyan   30   65 35 100 130 160 70 1 5
Emperyan   70   40 25 150 160 210 80 1 7
Equites Legati   0   20 10 140 160 20 40 2 16
Equites Imperatoris   120   65 50 550 440 320 100 3 14
Equites Caesaris   180   80 105 550 640 800 180 4 10
Koçbaşı   60   30 75 900 360 500 70 3 4
Ateş Mancınığı   75   60 10 950 1350 600 90 6 3
Senatör   50   40 30 30750 27200 45000 37500 4 4
Göçmen   0   80 80 5800 5300 7200 5500 1 5


Lejyoner

Koşullar: Kışla Seviye 1
Romanın en basit ve çok maksatlı askeridir. Her alandaki eğitimi sayesinde hem savunmada hemde saldırıda gelişmiştir. Bu çok yönlülüğü ona avantaj sağlasada dezavantajlarıda vardır. Atakta vesavunmada güçsüz olmamasına ramen yinede diğer özel birlikler kadar üstün özellikleri yoktur.Lejyoner
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Demir, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 6 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 40 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:33:20 (Kışla Seviye 1 için)


Pretoriyan

Koşullar: Akademi Seviye 1, Zırh Dökümhanesi 1
Pretoryanlar imparatorluk korumalarıdır. Krallarını canları pahasına korumakla görevlilerdir, bu yüzden defansif ağırlıklı eğitilmişlerdir. Fakat saldırıda çok güçsüzlerdir.Pretoriyan
 • Araştırma: 700 Odun, 620 Tuğla, 1460 Demir, 580 Tahıl, Süre: 02:20:00
 • Hız: 5 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 20 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:36:40 (Kışla Seviye 1 için)


Emperiyan

Prerequisites: Akademi Seviye 5, Silah Dökümhanesi Seviye 1
Emperiyanlar Romalıların esas saldırı askerleridir. Güçlüdür, çabuktur ve düşman askerlerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Fakat eğitimi pahalıdır ve uzun sürer.Emperiyan
 • Araştırma: 1000 Odun, 740 Tuğla, 1880 Demir, 640 Tahıl, Süre: 02:30:00
 • Hız: 7 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 50 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:40:00 (Kışla Seviye 1 için)


Equites Legati

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 1
The Equites Legati, Romanın keşif birliğidir. Hızlıdır ve sevimlidirler, düşmanın hammaddesini ve askerlerini gözetleyebilir. Gözetlediğiniz koyde eğer hiç Gözetçi yoksa, yaptığınız bu gözetlemeden düşmanın haberi olmaz.Equites Legati
 • Araştırma: 1000 Odun, 740 Tuğla, 1880 Demir, 640 Tahıl, Süre: 01:55:00
 • Hız: 16 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 2 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:28:20 (Ahır Seviye 1 için)


Equites Imperatoris

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 5
Romanın standart süvarileridir. Equites Imperatorisler en hızlı askerler değillerdir ama iyi derecede zırhlanmışlardır. Hazırlıksız olan düşmanın kabusudur. Fakat şunuda unutmamak gerek, süvarileri beslemek biraz pahalıdır.Equites Imperatoris
 • Araştırma: 3400 Odun, 1860 Tuğla, 2760 Demir, 760 Tahıl, Süre: 03:15:00
 • Hız: 14 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 100 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:55:00 (Ahır Seviye 1 için)


Equites Caesaris

Prerequisites: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 10
Ağır süvarilerdir. Yavaştırlar fakat ağır zırhlı ve iyi donatılmışlardır. Daha az hammadde taşıyabilirler üstelik beslemesi de daha pahalıdır. Kısaca "Güç para gerektirir" diyebiliriz.Equites Caesaris
 • Araştırma: 3400 Odun, 2660 Tuğla, 6600 Demir, 1240 Tahıl, Süre: 04:10:00
 • Hız: 10 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 70 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 4 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:13:20 (Ahır Seviye 1 için)


Koçbaşı

Koşullar: Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1
Koçbaşı, piyade ve süvariler için iyi bir destek elemanıdır. Görevi düşman şehrinin duvarlarını yıkmaktır, bu sayede askerlerinizin, düşmanın savunma hattını daha rahat geçme sansı olur.Koçbaşı
 • Araştırma: 5500 Odun, 1540 Tuğla, 4200 Demir, 580 Tahıl, Süre: 04:20:00
 • Hız: 4 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:16:40 (Tamirhane Seviye 1 için)


Ateş Mancınığı

Koşullar: Akademi Seviye 15, Tamirhane Seviye 10
Ateş mancınığı, düşmanın bina ve üretim alanlarını yıkmak için uzun mesafeli ve cok etkili bir alettir. Fakat kötü yanı çok zayıftır, neredeyse savunmasızdır diyebiliriz. Bu yüzden saldırılarda yanında mutlaka başka askerlerde gönderilmesi gerekir. 
Askeri Üssün Seviyesinin yüksek olması ve yanındaki askerlerin iyi eğitimli olmaları ateş mancınığının hedefini bulmasını kolaylaştırır ve Askeri Üs Seviyesi arttıkça yeni binalara atak yapma şansı olur. Askeri Üs Seviye 10 olunca, düşmanın Sığınağı dışında istediğiniz binasını vurabilirsiniz.
Askeri Üs Seviyesi 10 dan yukarda olursa aynı saldırıda 2 bina vurabilirsiniz (Not: Sadece T3 için geçerlidir).Ateş Mancınığı
 • Araştırma: 5800 Odun, 5500 Tuğla, 5000 Demir, 700 Tahıl, Süre: 08:00:00
 • Hız: 3 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 6 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 2:30:00 (Tamirhane Seviye 1 için)


Senatör

Koşullar: Akademi Seviye 20, Askeri Üs Seviye 10, Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Senatör halkın seçilmiş lideridir. Senatör iyi bir konuşmacıdır ve halkı nasıl ikna edeceğini iyi bilir. Başka şehirdeki halkı ikna ederek kendi tarafında savaşmalarını sağlayabilir. Senatör,bir şehrin halkına her konuşma yaptığında o şehrin bağlılığı belli bir oranda düşer tâki tamamen şehri elegeçirene kadar.Senat
 • Araştırma: 15880 Odun, 13800 Tuğla, 36400 Demir, 22660 Tahıl, Süre: 06:47:55
 • Hız: 4 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 5 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 25:11:40 (Saray/Köşk Seviye 1 için)


Göçmen

Koşullar: Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Göçmenler cesaretli ve istekli köylülerdir. Uzun eğitimlerinin ardından yeni köyler bulmak için evlerini terkederler. Yolculuk ve yeni bir şehir bulmak çok zor olduğundan 3 Göçmen beraber hareket etmek zorundadırlar. Ayrıca yeni köy bulmak için zorlu yolculuklarına çıkmadan önce yanlarına her hammadde çeşitinden 750 şer tane alırlar.Göçmen
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Demir, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 5 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 1600 birim hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 7:28:20 (Saray/Köşk Seviye 1 için)
 
  Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Banner Maker
BannerBreak.com - Banner Maker - Banners - MySpace Layouts