.

   
  LORDS BİRLİĞİ
  CERMENLER
 
 

 

GermaneCermenler travianın en saldırgan halkıdır.Cermenler müthiş ve dehşet saldırılarından dolayı herkesin korkulu rüyasıdır ve ölümden korkmadan toplu olarak her tarafı yağmalarlar. 

Askeri disiplinleri diğer halklara göre azdır, bu nedenle cermenlerin savunma gücü ve hızı azdır. Saldırıyı seven ve tecrübeli oyuncular için cermenler daha uygundur!

 
 Özellikler
 • Yağmalama primi: Düşman sığınaklarının sadece 2/3'ü yağmalanamaz
 • Toprak siper kolay kolay yıkılmaz fakat çok fazla da savunmada etki gösteremez
 • Satıcılar 1000er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 12 sektör)
 • Askerlerin yağmalama gücü yüksek, ucuz ve hızlı eğitilebilir
 • Savunmada zayıf

 

 

 

Tokmak Sallayan Tokmak Sallayan

 

 

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
40 20 5 95 75 40 40

 
Önkoşullar:
Kışla Seviye 1   

Tokmak sallayanlar, Travian'daki en ucuz ve en hızlı eğitilebilen ortalama bir saldırı gücü olan ve şüphesiz zırhları çok iyi olmayan askerlerdir.Süvarilere karşı savunmada oldukça zayıftırlar ve direnme güçleri çok düşüktür.

Hız: 7 Sektör/saat
Taşıma gücü: 60 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:15:00

 

Mızrakçı Mızrakçı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
10 35 60 145 70 85 40

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 1

Mızrakçılar cermenlerin savunma birlikleridir. Mızraklarının uzunluğu sayesinde özellikle atlı birlik saldırılarına karşı savunmada çok iyidirler.

Saldırılarda oldukça zayıftırlar ve bu yüzden sadece savunmada kullanılmaları tavsiye edilir.

Hız: 7 Sektör/saat
Taşıma gücü: 40 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:23:20

 

Balta Sallayan Balta Sallayan

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
60 30 30 130 120 170 70

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 3, Silah Dökümhanesi Seviye 1


Balta sallayanlar cermenlerin en güçlü yaya birlikleridir. Saldırıda çok güçlüdürler fakat savunmada, saldırıda oldukları kadar başarılı değildirler ve daha yavaştırlar.Tokmak sallayanlara oranla daha pahalı ve kalitelidirler.

Hız: 6 Sektör/saat
Taşıma gücü: 50 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:25:00

 

Casus Casus

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
0 10 5 160 100 50 60

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 1, Merkez Binası Seviye 5

Casuslar,cermen askerlerinin tecrübeli olanlarından seçilir ve casusluk birimleridir. Yaya olduklarından yavaştırlar. Düşmanın kaynak ve binalarını gözetlerler,casusluk bilgisi sağlarlar.

Gözetlenen köyde gözetçi asker yoksa bu saldırı düşman tarafından fark edilmez.

Hız: 9 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:23:20

 

Paladin Paladin

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
55 100 40 370 270 390 75

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 3

Paladinler,cermenlerin savunma birlikleridir ve çok kaliteli zırhlara sahiptirler.Bu zırhlar sayesinde yaya birliklere karşı çok başarılıdırlar ve onları kolayca yok edebilirler.

Ağır zırhlara sahip olmaları süvarilere karşı saldırıda daha yavaş ve etkisiz kalmalarına sebep olur.Yetiştirilmeleri uzun sürer ve pahalıdır.

Hız: 10 Sektör/saat
Taşıma gücü: 110 Hammadde
Bakım: supply 2
Eğitim süresi:  0:50:00

 

Toyton Toyton

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
150 50 75 450 515 480 80

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 15, Ahır Seviye 10

Toyton süvarileri çok güçlü atlı birliklerdir.Saldırılarda dehşet ve korku saçarlar. Savunmada bile diğer süvari birliklerine karşı güçlüdürler. Ancak böyle bir gücün birde bedeli vardır,toyton süvarisi çok pahalı ve beslemesi çok masraflı bir askerdir.

Hız: 9 Sektör/saat
Taşıma gücü: 80 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  1:01:40

 

Koçbaşı Koçbaşı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
65 60 80 1000 300 350 70

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1

Koçbaşı, piyadeler ve süvariler için güçlü bir destektir. Koçbaşının yardımıyla düşmanların çitleri ve surları yıkılabılır. Böylece askerler köylere saldırırken fazla zorluk çekmezler.

Koçbaşıyla daha etkin saldırmak için yanında koruyucu asker gönderilmelidir.

Hız: 4 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  1:10:0

 

Mancınık Mancınık

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
50 60 10 900 120 600 60

 
Önkoşullar:
Tamirhane Seviye 10, Akademi Seviye 15

Mancınık hammadde alanlarını ve binaları yıkmak için kullanılan uzun menzilli mükemmel bir silahtır. Kendilerini savunamayacakları için yanlarında koruma görevini yapacak askerler gönderilmelidir.

Askeri üssün derecesi arttıkça ve mancınıklarının eğitim seviyesi artırıldıkça isabet hassasiyetleride artar. Askeri üssün seviyesi 10 ise düşman köydeki sığınak dışındaki bütün yapılara saldırılabilir.

Hız: 3 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 6
Eğitim süresi:  2:30:00

 

Reis Reis

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
40 60 40 35500 26600 25000 27200

 
Önkoşullar:
Askeri Üs Seviye 5, Akademi Seviye 20

Reis, halk içinden seçilmiş bir liderdir. Iyi bir hatiptir ve insanları ikna etme kabiliyeti çok etkilidir. Düşman milletlerin halklarını yönetiminiz altında yaşamaya ikna eder.

Sık sık düşman köyünün surlarına gönderir ve konuşturursanız, o halkı ikna etmeniz kolaylaşır ve düşman köyünü yönetiminiz altına almanız mümkün olur.

Hız: 4 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 4
Eğitim süresi:  19:35:00

 

Göçmen Göçmen

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
10 80 80 7200 5500 5800 6500

 
Önkoşullar:
Saray Seviye 10 veya Köşk Seviye 10

Göçmenler cesur ve köy dışına çıkmaya cesaretli insanlardır. Uzun bir eğitimden sonra, sizin için köy dışına çıkarak bünyenize katabileceğiniz yeni köyler kurarlar.

Yolculuk ve yeni bir köyün finanse edilmesi çok zor olduğundan, üç göçmen birbirine kenetlenir. Bu arada her kaynaktan 750şer tane yanlarında götürürler.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 3000 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  8:36:40

 

Cermenler


Maliyet ve Nitelikler
  Attackvalue Defensevalue against infantry Defensevalue against cavalry Odun Tuğla Iron Tahıl Besleme Hız
Tokmak Sallayan Tokmak Sallayan   40   20 5 95 75 40 40 1 7
Spearfighter Mızrakçı   10   35 60 145 70 85 40 1 7
Axefighter Balta Sallayan   60   30 30 130 120 170 70 1 6
Scout Gözetçi   0   10 5 160 100 50 50 1 9
Paladin Paladin   55   100 40 370 270 290 75 2 10
Teuton Knight Toyton   150   50 75 450 515 480 80 3 9
Ram Koçbaşı   65   30 80 1000 300 350 70 3 4
Catapult Mancınık   50   60 10 900 1200 600 60 6 3
Chief Reis   40   60 40 35500 26600 25000 27200 4 4
Settler Göçmen   10   80 80 7200 5500 5800 6500 1 5

Tokmak Sallayan

Koşullar: Kışla Seviye 1
Tokmak Sallayan Travian daki en ucuz askerdir. Çok çabuk üretilir, orta derecede bir atak gücüne sahirtir ve savunması da hiç iyi değildir. Özellikle atlı askerlere karşı neredeyse savunmasızdır. Atlı askerler tarafından çok büyü bozgunlara uğrayabilir. Yağmalamalar için iyi bir askerdir.Mızrekçı
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Iron, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 7 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 60 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:15:00 (Kışla Seviye 1 için)


Mızrakçı

Koşullar: Akademi Seviye 1
Cermen ordusunda defans Mızrakçıların işidir, özellikle atlı askerlere karşı uzun mızrakları sayesinde çok etkili defans yaparlar. Fakat kesinlikle atak askeri olarak kullanılmamalıdır, çünkü atak gücü oldukça düşüktür.Mızrakçı
 • Araştırma: 970 Odun, 380 Tuğla, 880 Iron, 400 Tahıl, Süre: 01:40:00
 • Hız: 7 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 40 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:23:20 (Kışla Seviye 1 için)


Balta Sallayan

Koşullar: Akademi Seviye 3, Silah Dökümhanesi Seviye 1
Balta Sallayan Cermenlerin en güçlü piyade askeridir. Atakta güçlü ve savunmada ortalama güce sahip olmasına ramen diğerlerine gore daha pahalı ve yavas olması onun için bir eksidir.Balta Sallayan
 • Araştırma: 880 Odun, 580 Tuğla, 1560 Iron, 580 Tahıl, Süre: 01:45:00
 • Hız: 6 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 50 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:25:00 (Kışla Seviye 1 için)


Gözetçi

Koşullar: Akademi Seviye, Merkez Bina Seviye 5
Cermen Gözetçileri düşmanın hammadde bina ve asker bilgilerini çalar. Atlı değildir piyadedir.Bu yüzden Roma ve Galyalı Gözetçilerden daha yavaştır. Gözetlediğiniz köyde eğer hiç Gözetçi yoksa, yaptığınız bu gözetlemeden düşmanın haberi olmaz.Gözetçi
 • Araştırma: 1060 Odun, 500 Tuğla, 600 Iron, 460 Tahıl, Süre: 01:40:00
 • Hız: 9 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:23:20 (Kışla Seviye 1 için)


Paladin

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 3
Ağır zırhı sayesinde iyi bir defans askeridir. Özellikle düşman piyadeleri onun ağır zırhını geçmekte zorlanacaklardır. Atak gücü, defans gücüne kıyasla daha azdır ve hızıda diğer atlı askerlere kıyasla daha azdır. Eğitilmesi ise pahalıdır ve uzun sürer.Paladin
 • Araştırma: 2320 Odun, 1180 Tuğla, 2520 Eisen, 610 Tahıl, Süre: 03:00:00
 • Hız: 10 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 110 Hammadde
 • Besleme: Saatte 2 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:50:00 (Ahır Seviye 1 için)


Toyton

Koşullar: Akademi Seviye 15, Ahır Seviye 10
Toyton düşmanlarına korku salan bir savaşçıdır. Defansda düşman süvarilerine karşı etkilidir, öte yandan üretim maliyeti ve beslenme giderleri yüzünden pahalı bir askerdir.Toyton
 • Araştırma: 2800 Odun, 2160 Tuğla, 4040 Iron, 640 Tahıl, Süre: 03:35:00
 • Hız: 9 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 80 Hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:01:40 (Ahır Seviye 1 için)


Koçbaşı

Koşullar: Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1
Koçbaşı, piyade ve süvariler için iyi bir destek elemanıdır. Görevi düşman şehrinin duvarlarını yıkmaktır, bu sayede askerlerinizin, düşmanın savunma hattını daha rahat geçme sansı olur..Koçbaşı
 • Araştırma: 6100 Odun, 1300 Tuğla, 300 Iron, 580 Tahıl, Süre: 04:00:00
 • Hız: 4 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:16:40 (Tamirhane Seviye 1 için)


Mancınık

Koşullar: Akademi Seviye 15, Tamirhane Seviye 10
Mancınık, düşmanın bina ve üretim alanlarını yıkmak için uzun mesafeli ve cok etkili bir alettir. Fakat kötü yanı çok zayıftır, neredeyse savunmasızdır diyebiliriz. Bu yüzden saldırılarda yanında mutlaka başka askerlerde gönderilmesi gerekir. 
Askeri Üssün seviyesini artırmak Mancınığın isabet oranını ve saldırabileceği binaların çeşidini artırır. Askeri Üs Seviye 10 olunca, düşmanın Sığınağı dışında istediğiniz binasını vurabilirsiniz. 
Askeri Üs Seviyesi 10 dan yukarda olursa aynı saldırıda 2 bina vurabilirsiniz (Not: Sadece T3 için geçerlidir).Mancınık
 • Araştırma: 5500 Odun, 4900 Tuğla, 5000 Eisen, 520 Tahıl, Süre: 08:00:00
 • Hız: 3 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 6 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 2:30:00 (Tamirhane Seviye 1 için)


Reis

Koşullar: Akademi Seviye 20, Askeri Üs 5, Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Cermenler Reis lerini kendileri seçerler. Sadece güçlü ve cesaretli olamak değil ayrıca etkili bir konuşmacıda olmak gerekli. Böylece düşman köylerindeki halkı etkileyip kendi saflarına geçmesini sağlayabilir. Reis,bir şehrin halkına her konuşma yaptığında o şehrin bağlılığı belli bir oranda düşer tâki tamamen şehri elegeçirene kadar.Reis
 • Araştırma: 18250 Odun, 13500 Tuğla, 20400 Iron, 16480 Tahıl, Süre: 05:23:45
 • Hız: 4 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 5 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 25:11:40 (Saray/Köşk Seviye 1 için)


Göçmen

Koşullar: Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Göçmenler cesaretli ve istekli köylülerdir. Uzun eğitimlerinin ardından yeni köyler bulmak için evlerini terkederler. Yolculuk ve yeni bir şehir bulmak çok zor olduğundan 3 Göçmen beraber hareket etmek zorundadırlar. Ayrıca yeni köy bulmak için zorlu yolculuklarına çıkmadan önce yanlarına her hammadde çeşitinden 750 şer tane alırlar.Göçmen
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Demir, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 5 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 1600 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 7:28:20 (Saray/Köşk Seviye 1 için)
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Banner Maker
BannerBreak.com - Banner Maker - Banners - MySpace Layouts