.

   
  LORDS BİRLİĞİ
  GALYALILAR
 
 
 

 

GallierGalyalılar en barışcıl halktır. Askeri eğitimlerinde savunmaya ağırlık verirler, hücumda performansları neredeyse diğer halklarla aynıdır.Süvarileri mükemmeldir, atları çok iyi yetiştirilmiştir ve hızlarıyla düşmanlara ani ve şaşırtıcı saldırılar yapabilirler.

Bu halkı savunması kolaydır aynı zamanda hücumlardada iyidirler. Bu halk oyuncuya istediği şekilde stratejik oynama imkanı sunar, fakat bunun için oyuncu becerisini ve tecrübesini göstermelidir. Ama tabiiki amatörlerde bu halkla başarılı olabilirler!

 
 
Özellikler
 • Hız primi: Travianda en hızlı ordu
 • Orta savunma primi: Çit
 • Satıcılar 750şer hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 24 sektör)
 • Sığınak kapasitesi 2 kat daha fazladır (Yağmalamalarda savunma)
 • Pahalı savunma makinaları
 • Masrafsız göçmenler

 

Phalanx Phalanx

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
15 40 50 100 130 55 30

 
Önkoşullar:
Kışla Seviye 1   

phalanxlar hızlı ve ucuz yetiştilebilen yaya birliklerdir.

Saldırı güçleri düşüktür ama savunmada yaya ve atlı birliklere karşı oldukça başarılıdırlar.

Hız: 7 Sektör/saat
Taşıma gücü: 30 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:21:40

 

Kılıçlı Kılıçlı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
65 35 20 140 150 185 60

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 1, Silah Dökümhanesi Seviye 1

Kılıçlı savaşçılar ordunuzun saldırı birlikleridir. 

Savunmada özellikle atlı birliklere karşı olmak üzere biraz zayıftırlar.Yetiştirilmeleri phalanxlardan daha pahalıdır

Hız: 6 Sektör/saat
Taşıma gücü: 45 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  0:30:00

 

Casus Casus

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
0 20 10 170 150 20 40

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 1

Bu askerler galyalıların casusluk birimleridir. Çok hızlı ve dikkatli bir şekilde düşmanın kaynak ve binalarını gözetler casusluk bilgisi sağlarlar.

Gözetlenen köyde gözetçi asker yoksa bu saldırı düşman tarafından fark edilmez.

Hız: 17 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 2
Eğitim süresi:  0:28:20

 

Toytatın Şimşeği Toytatın Şimşeği

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
90 25 40 350 450 230 60

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 3

Toytatın Şimşekleri çok hızlı ve güçlü atlı birliklerdir ve hammadde taşıma kapasiteleri yüksektir.

Savunmada ise ortalama bir güce sahiptirler.

Hız: 19 Sektör/saat
Taşıma gücü: 75 Hammadde
Bakım: supply 2
Eğitim süresi:  0:51:40

 

Druyid Druyid

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
45 115 55 360 330 280 120

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 5

Bu atlı birlikler savunmada çok etkilidirler.Hafif olmaları savunmada kıvrak manevralarla düşmanı şaşırtmak ve birden çoğalarak saldıran düşmanın hezimete uğramasında etkilidir. Ancak bu birliklere sahip olmak için ödenmesi gereken bedel biraz pahalıdır.

Hız: 16 Sektör/saat
Taşıma gücü: 35 Hammadde
Bakım: supply 2
Eğitim süresi:  0:53:20

 

Heduan Heduan

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
140 50 165 500 620 675 170

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 15, Ahır Seviye 10

Heduan süvarileri Galya’nın korkulan saldırı gücü ve atlılara karşı savunma birlikleridir. Çok az birlik onların bu özelliklerine sahiptir. Ancak bu özellikler ve ekipmanları için ödenen bedel çok ağırdır.

Bakım maliyetleri saatte 3 tahıldır ve bu üniteler eğitilirken buna değip değmeyeceği iyi düşünülmelidir.

Hız: 13 Sektör/saat
Taşıma gücü: 65 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  1:05:00

 

Koçbaşı Koçbaşı

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
50 30 105 950 555 330 75

 
Önkoşullar:
Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1

Koçbaşı, piyadeler ve süvariler için güçlü bir destektir. Koçbaşının yardımıyla düşmanların çitleri ve surları yıkılabılır. Böylece askerler köylere saldırırken fazla zorluk çekmezler.

Koçbaşıyla daha etkin saldırmak için yanında koruyucu asker gönderilmelidir.

Hız: 4 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 3
Eğitim süresi:  1:23:20

 

Mancınık Mancınık

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
70 45 10 960 1450 630 90

 
Önkoşullar:
Tamirhane Seviye 10, Akademi Seviye 15

Mancınık hammadde alanlarını ve binaları yıkmak için kullanılan uzun menzilli mükemmel bir silahtır. Kendilerini savunamayacakları için yanlarında koruma görevini yapacak askerler gönderilmelidir.

Askeri üssün derecesi arttıkça ve mancınıklarının eğitim seviyesi artırıldıkça isabet hassasiyetleride artar. Askeri üssün seviyesi 10 ise düşman köydeki sığınak dışındaki bütün yapılara saldırılabilir.

Hız: 3 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 6
Eğitim süresi:  2:30:00

 

Kabile Reisi Kabile Reisi

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
40 50 50 30750 45400 23100 37500


 
Önkoşullar:
Askeri Üs Seviye 10, Akademi Seviye 20

Reis, halk içinden seçilmiş bir liderdir. Iyi bir hatiptir ve insanları ikna etme kabiliyeti çok etkilidir. Düşman milletlerin halklarını yönetiminiz altında yaşamaya ikna eder.

Sık sık düşman köyünün surlarına gönderir ve konuşturursanız, o halkı ikna etmeniz kolaylaşır ve düşman köyünü yönetiminiz altına almanız mümkün olur.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 0 Hammadde
Bakım: supply 4
Eğitim süresi:  25:11:40

 

Göçmen Göçmen

Saldırı değeri Piyadeye karşı savunma değeri Süvariye karşı savunma değeri Odun Tuğla Demir Tahıl
0 80 80 5500 7000 5300 4900

 
Önkoşullar:
Saray Seviye 10 veya Köşk Seviye 10

Göçmenler cesur ve köy dışına çıkmaya cesaretli insanlardır. Uzun bir eğitimden sonra, sizin için köy dışına çıkarak bünyenize katabileceğiniz yeni köyler kurarlar.

Yolculuk ve yeni bir köyün finanse edilmesi çok zor olduğundan, üç göçmen birbirine kenetlenir. Bu arada her kaynaktan 750şer tane yanlarında götürürler.

Hız: 5 Sektör/saat
Taşıma gücü: 3000 Hammadde
Bakım: supply 1
Eğitim süresi:  8:36:40 

Galyalılar


Maliyet ve Nitelikler
  Angriffswert Defense against infantry Defense against cavalry Odun Tuğla Demir Tahıl Besleme Hız
Phalanx   15   40 50 100 130 55 30 1 7
Kılıçlı   65   35 20 140 150 185 60 1 6
Gözetçi   0   20 10 170 150 20 40 2 17
Toytanın Şimşeği   90   25 40 350 450 230 60 2 19
Druyid   45   115 55 360 330 280 120 2 16
Heduan   140   50 165 500 620 675 170 3 13
Koçbaşı   50   30 105 950 555 330 75 3 4
Mancınık   70   45 10 960 1450 630 90 6 3
Elebaşı   40   50 50 30750 45400 31000 37500 4 5
Göçmen   0   80 80 5500 7000 5300 4900 1 5

Phalanx

Koşullar: Kışla Seviye 1
Phalanx bir piyade olarak ucuz ve çabuk üretilir. Atak güçü zayıf olmasına ramen hem süvarilere karşı hemde piyadeye karşı güçlü bir savunması vardır.Kılıçlı
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Demir, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 7 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 30 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:21:40 (Kışla Seviye 1 için)


Kılıçlı

Koşullar: Akademi Seviye 3, Silah Dökümhanes Seviyei 1
Kılıçlı askerler Phalanxlara göre biraz daha pahalıdır ve Kılıçlılar birer saldırı askeridirler. Defans yönleri kuvvetli değildir, özelliklede atlı askerlere karşı.Kılıçlı
 • Araştırma: 940 Odun, 700 Tuğla, 1680 Demir, 520 Tahıl, Süre: 02:00:00
 • Hız: 6 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 45 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:30:00 (Kışla Seviye 1 için)


 

Gözetçi

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 1
Gözetçiler Galyalıların casus birlikleridir. Çok hızlı ve dikkatlilerdir. Düşman şehirlerinin asker bina ve hammadde durumunu öğrenip kendi köyüne bildirmek için eğitilmiştir. Gözetlediğiniz koyde eğer hiç Gözetçi yoksa, yaptığınız bu gözetlemeden düşmanın haberi olmaz.Gözetçi
 • Araştırma: 1120 Odun, 700 Tuğla, 360 Demir, 400 Tahıl, Süre: 01:55:00
 • Hız: 17 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 2 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:28:20 (Ahır Seviye 1 için)


Toytatın Şimşeği

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 3
Toytanın şimşeği çok hızlı ve atlı bir birliktir ve büyük miktarda taşıma kapasiteleri vardır. Bu özelliklerinden yağmalamak için çok uygun birliklerdir. Defans yönleri ise okadar iyi değildir ortalamanın biraz üzerinde diyebiliriz.Toytanın Şimşeği
 • Araştırma: 2200 Odun, 1900 Tuğla, 2040 Demir, 520 Tahıl, Süre: 03:05:00
 • Hız: 19 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 75 Hammadde
 • Besleme: Saatte 2 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:51:40 (Ahır Seviye 1 için)


Druyid

Koşullar: Akademi Seviye 5, Ahır Seviye 5
Druyidler, düşmanın piyade askerlerine karşı çok iyi savunma yapan atlı birliktir. Fakat üretim maliyeti ve besleme giderleri biraz yüksektir.Druyid
 • Araştırma: 2260 Odun, 1420 Tuğla, 2440 Demir, 880 Tahıl, Süre: 03:10:00
 • Hız: 16 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 35 Hammadde
 • Besleme: Saatte 2 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 0:53:20 (Ahır Seviye 1 için)


Heduan

Koşullar: Akademi Seviye 15, Ahır Seviye 10
Heduan lar Galyalıların saldırı için ve düşmanın atlı askerlerine karşı savunma için en etkili askerleridir. Çok az asker bu öelliklere sahiptir. Fakat üretim maliyeti ve besleme giderleri yüzünden üretmeden önce daha fazla düşünmek gerekebilir.Heduan
 • Araştırma: 3100 Odun, 2580 Tuğla, 5600 Demir, 1180 Tahıl, Süre: 03:45:00
 • Hız: 13 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 65 Hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:05:00 (Ahır Seviye 1 için)


 

Koçbaşı

Koşullar: Akademi Seviye 10, Tamirhane Seviye 1
Koçbaşı, piyade ve süvariler için iyi bir destek elemanıdır. Görevi düşman şehrinin duvarlarını yıkmaktır, bu sayede askerlerinizin, düşmanın savunma hattını daha rahat geçme sansı olur..Koçbaşı
 • Araştırma: 5800 Odun, 2320 Tuğla, 2840 Demir, 610 Tahıl, Süre: 04:40:00
 • Hız: 4 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 3 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 1:23:20 (Tamirhane Seviye 1 için)


Mancınık

Koşullar: Academy level 15, Workshop level 10, 
Mancınık, düşmanın bina ve üretim alanlarını yıkmak için uzun mesafeli ve cok etkili bir alettir. Fakat kötü yanı çok zayıftır, neredeyse savunmasızdır diyebiliriz. Bu yüzden saldırılarda yanında mutlaka başka askerlerde gönderilmesi gerekir. 
Askeri Üssün Seviyesinin yüksek olması ve yanındaki askerlerin iyi eğitimli olmaları ateş mancınığının hedefini bulmasını kolaylaştırır ve Askeri Üs Seviyesi arttıkça yeni binalara atak yapma şansı olur. Askeri Üs Seviye 10 olunca, düşmanın Sığınağı dışında istediğiniz binasını vurabilirsiniz.
Askeri Üs Seviyesi 10 dan yukarda olursa aynı saldırıda 2 bina vurabilirsiniz (Not: Sadece T3 için geçerlidir).Mancınık
 • Araştırma: 5860 Odun, 5900 Tuğla, 5240 Demir, 700 Tahıl, Süre: 08:00:00
 • Hız: 3 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 6 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 2:30:00 for workshop level 1


Elebaşı

Koşullar: Akademi Seviye 20, Askeri Üs Seviye 10, Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Elebaşı halkın seçilmiş tecrubeli bir savaşçısıdır. Elebaşı iyi bir konuşmacıdır ve halkı nasıl ikna edeceğini iyi bilir. Başka şehirdeki halkı ikna ederek kendi halkına katılmalarını sağlar. Elebaşı,bir şehrin halkına her konuşma yaptığında o şehrin bağlılığı belli bir oranda düşer tâki tamamen şehri elegeçirene kadar.Elebaşı
 • Araştırma: 15880 Odun, 22900 Tuğla, 25200 Demir, 22600 Tahıl, Süre: 06:47:55
 • Hız: 5 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 0 Hammadde
 • Besleme: Saatte 4 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 25:11:40 (Saray/Köşk Seviye 1 için)


Göçmen

Koşullar: Saray/Köşk deki gerekli şartların sağlanması
Göçmenler cesaretli ve istekli köylülerdir. Uzun eğitimlerinin ardından yeni köyler bulmak için evlerini terkederler. Yolculuk ve yeni bir şehir bulmak çok zor olduğundan 3 Göçmen beraber hareket etmek zorundadırlar. Ayrıca yeni köy bulmak için zorlu yolculuklarına çıkmadan önce yanlarına her hammadde çeşitinden 750 şer tane alırlar.Göçmen
 • Araştırma: 0 Odun, 0 Tuğla, 0 Demir, 0 Tahıl, Süre: /
 • Hız: 5 Birim/Saat
 • Taşıma Kapasitesi: 1600 Hammadde
 • Besleme: Saatte 1 Tahıl
 • Eğitim Süresi: 7:28:20 (Saray/Köşk Seviye 1 için)
 
  Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Banner Maker
BannerBreak.com - Banner Maker - Banners - MySpace Layouts